Skip to main content

Over IEZO

IEZO sticht, beheert en faciliteert scholen van klasse voor kinderen van 0 tot 18 jaar, wiens ouders bewust kiezen voor de denominatie van de scholen. Deze ouders en kinderen onderschrijven en respecteren de grondslag en de doelstelling van deze scholen.

Kansrijke leeromgeving

Onze scholen bieden een kansrijke leeromgeving voor alle leerlingen. Elke leerling kan in deze omgeving zijn of haar persoonlijkheid maximaal ontplooien. Elke leerling wordt aangemoedigd om te leren zich vrij te bewegen in de gemeenschap binnen en buiten de school. Elke leerling wordt voorbereid op een zo goed mogelijke uitgangspositie voor verdere studie en een plek op de arbeidsmarkt.

Het kind staat voor IEZO en haar scholen centraal. De leerling van iedere IEZO-school kan rekenen op persoonlijke groei, talentontwikkeling en betekenisvolle begeleiding.

Ouders en verzorgers van onze leerlingen zijn voor de opgave van IEZO de eerste, zoniet de belangrijkste partner in de eerste lijn. Hun actieve betrokkenheid op de intellectuele, spirituele, morele, creatieve, sportieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van hun eigen kind is een belangrijke en misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle schoolloopbaan.

IEZO vertrouwt op de kracht en de kwaliteit van zijn medewerkers. Samen met hen ontwikkelen we die kwaliteit verder, door het bevorderen van professionele ontwikkeling in onze scholen. Dit doen we door na te denken over integrale concepten wat betreft pedagogiek, spiritualiteit en didactiek, die passen bij ons streven om leerlingen voor te bereiden op een grotendeels onbekende toekomst. Onze leerlingen leren niet alleen voor nu, maar ontwikkelen zich in een veilige, uitdagende en plezierige omgeving ook voor later.

IEZO gelooft in de kracht van het maatschappelijk middenveld en zoekt in de regio actief naar verbinding met partners buiten de scholen. We zijn er ons van bewust, dat onze leerlingen en onze medewerkers leren en leven; zowel binnen de muren van onze scholen als ook daarbuiten. We willen actief inspelen op en betrokken zijn bij de wereld om ons heen. De ouders van onze leerlingen zijn daarom onmisbaar bij het realiseren van onze missie. IEZO kiest haar koers zorgvuldig in samenspraak met de belanghebbenden en verantwoordt op transparante wijze de keuzes, die daarbij worden gemaakt.

Bekijk onze scholen