Skip to main content

Partnerschap school en ouders

Uw kind op de basisschool

Op zoek naar een fijne en goede basisschool die bij uw kind past? Bij het IEZO-schoolbestuur kunt u uit drie scholen kiezen. Lees hier meer over onze scholen en hun locaties. Zien we u binnenkort voor een eerste kennismaking?

We willen dat ieder kind op onze school de ruimte voelt om te ontdekken waar hij of zij goed in is. We kijken naar waar de kinderen behoefte aan hebben. We zorgen dat ze begrijpen wat ze leren. Dat ze ervaren waar ze goed in zijn en dat ze begeleid worden in datgene waar ze moeite mee hebben.

Al onze leerlingen bewegen zich vrij binnen en buiten school en krijgen ruimte voor hun eigen inbreng. Wij weten dat als uw kinderen op school zelfredzaam en zelfstandig leren te zijn, dat ook doorwerkt in hun leven buiten school. Kansen leren benutten is hierbij cruciaal. We brengen de kinderen bij, dat ze hun talenten en kansen van Allah hebben gekregen. Ze leren hoe ze zich in kunnen spannen om deze kansen goed te benutten.

Een belangrijke pijler waar we veel aandacht aan besteden is de band met Allah. We willen, dat de kinderen op een natuurlijke manier God beter leren kennen. Want hoe groter en diepgaander hun en onze kennis is van Allah, hoe autonomer en doelbewuster ze straks als volwassene zijn. We laten onze leerlingen daarin stap-voor-stap groeien, met kennis die past bij hun leeftijd. Deze aanpak is geïnspireerd op het leven van onze Profeet ﷺ (vrede en zegeningen zij met hem). Hij hield zijn neefje Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) al op zeer jonge leeftijd dicht bij zich en gaf hem medeverantwoordelijkheid in het uitdragen van zijn boodschap. Hij had ook kunnen zeggen “Ga maar spelen, je bent nog een kind.” Juist door onze leerlingen serieus te nemen, zien we al snel wat ze wel en nog niet aan kunnen[G1].

IEZO-scholen en ouders horen bij elkaar

Onze IEZO-scholen kunnen niet zonder de ouders. Samen zijn we verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen die Allah aan ons heeft toevertrouwd. Het gezegde “it takes a village to raise a child” geeft aan dat de ouders het niet alleen hoeven te doen. De hele gemeenschap draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. En daarin is het onderwijs een belangrijke schakel. Zoals onze Profeet Mohammed ﷺ (vrede en zegeningen zij met hem) op het hart heeft gedrukt: “Ieder van jullie is een hoeder en verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is gebracht.”

Kennismaken met de scholen

Ouders kunnen hun kind bij een van onze IEZO-scholen aanmelden. In ons ‘overzicht’ zijn al onze basisscholen te vinden. Zo komt u ook gemakkelijk uit bij onze scholenwebsites om meer te lezen over de school van uw keuze. Daarna bent u altijd van harte welkom om een kennismakingsgesprek bij de school van uw keuze aan te vragen om de school beter te leren kennen.

Inschrijven

Na een eerste oriëntatie op onze scholenwebsites bent u altijd van harte welkom om een kijkje ter plekke te komen nemen. U vindt op de schoolwebsite van uw keuze de mogelijkheid om contact op te nemen en een afspraak te maken. Op de schoolwebsite vindt u ook de aanmeldingsprocedure voor uw kind.

Passend onderwijs en zorgplicht

Sinds de invoering van Passend Onderwijs hebben alle basisscholen een zorgplicht. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is voor een passende plek voor haar leerlingen of schriftelijk aangemelde kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben. Wanneer de school zelf geen passende plek kan bieden, zoekt de school in overleg met de ouders binnen maximaal 10 weken (inclusief vakanties) een andere school. Iedere school in Nederland heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) waarin is vastgelegd welke ondersteuning zij kan bieden.

Medezeggenschap

We vinden het belangrijk, dat onze ouders met ons nadenken over wat er nu goed gaat en hoe dingen zouden kunnen verbeteren.. Dit betekent dat we met elkaar beelden, ervaring en inzichten uitwisselen. Dit zetten we om in woorden en gedragen beleid binnen de kaders van de missie en visie van onze organisatie. Het doel van dit beleid is dat het zich daarna vertaald naar de dagelijkse praktijk van onze leerlingen en ons personeel. 

Hiervoor hebben we een tweetal organen: de medezeggenschapsraad (MR) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen kan worden.

Onze Stichting kent meerdere scholen en daarom hebben we naast een medezeggenschapsraad (MR) per school dus ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De rol van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is meepraten over het beleid van het bestuur dat voor alle scholen geldt. De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn ook ouders en personeelsleden. Ze worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen.