Skip to main content

Hier staan we voor

Inspirerend
Vooruitstrevend 
Verbindend

IEZO-scholen zijn Nederlandse scholen op islamitische grondslag. De volgende begrippen hebben onze aandacht. Ze vloeien voort uit beginselen van onze Nederlandse samenleving. Een greep uit een aantal van deze beginselen, die onze aandacht hebben:

  • Vrijheidsbeginsel: vrijheid, vrijheid van geweten, autonomie, privacy en lichamelijke integriteit.
  • Gelijkheidsbeginsel: gelijkwaardigheid, menswaardigheid, diversiteit, verdraagzaamheid en rechtvaardigheid.
  • Solidariteitsbeginsel: participatie, verantwoordelijkheid, empathie, integriteit en duurzaamheid.

Onze grondslag is gebaseerd op de Islam, met als bron de Koran en de Soenah. Daar vinden we een mensbeeld wat gestoeld is op onder meer de volgende deugden:

  • Godsbesef
  • Verdraagzaamheid
  • Rechtvaardigheid
  • Eerlijkheid

In IEZO-scholen gaan we ervan uit, dat we vanuit onze grondslag op een waardenvolle manier invulling geven aan onze maatschappelijke opdracht en richting bieden aan onze leerlingen. Dit komt op onze scholen tot uiting over in de gehele breedte van ons onderwijsaanbod. Niet in de laatste plaats op de manier waarop we invulling geven aan ons burgerschapsonderwijs.