Skip to main content

Vakleerkracht Levensbeschouwing
onder- en middenbouw

 • Functie

  Vakleerkracht Levensbeschouwing
  Groep 1 t/m 4

 • School

  Tarieq Ibnoe Ziyad
  in Eindhoven

 • Aantal uur

  20 tot 24 uur per week

 • Sluitingsdatum

  Donderdag 23 februari 2023

 • Solicitatiegesprekken

  Vrijdag 24 februari 2023
  Maandag 27 februari 2023

Tarieq ibnoe Ziyad is een sterk groeiende islamitische basisschool in de wijk Kronehoef (Woensel-Zuid) te Eindhoven. We hebben ruim 375 leerlingen verdeeld over homogene groepen, een inpandige peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang. Wij zijn wat we in Eindhoven noemen: een SPIL-centrum. SPIL staat voor Spelen, Integreren en Leren.  We hebben meerdere groepen 1, twee groepen 2, twee groepen 3 en twee groepen 4. 

Onze nieuwbouwschool biedt een kansrijke leeromgeving voor al onze leerlingen geïnspireerd op onze islamitische grondslag. Elke leerling kan in deze omgeving zijn of haar persoonlijkheid maximaal ontplooien. We besteden in ons SPIL-centrum in een vroeg stadium veel aandacht aan de basisvaardigheden (rekenen, taal, lezen, spelling) en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit doen we onder meer door met behulp van expliciete directe instructie (EDI). De uitgangspunten van Pedagogisch Tact krijgen veel aandacht op de school. Dit brengt in shaa Allah rust en levert je een rijke en voedende relatie op met je leerlingen. 

Het kind staat op onze school centraal. Onze leerling kan met onze professionele bijdrage rekenen op persoonlijke groei, talentontwikkeling en betekenisvolle begeleiding. Ouders en verzorgers van onze leerlingen zien we als partners in onze opgave. Wij besteden veel aandacht aan Islam als levensbeschouwing en aan burgerschap. Dit doen we onder meer door het geven van lessen levensbeschouwing (godsdienst).

Om dit waar te maken zijn we continu bezig om te groeien, als persoon, als leerkracht en als team. In onze school verwachten we dat we onze kennis en onze relaties op peil houden en dat we van en met elkaar leren. In de eigen school, maar ook buiten de schoolmuren. We blijven zoeken naar manieren om onze leerling actief plezier, kennis en vaardigheden bij te brengen om hem en haar te laten leren en groeien.

Wij bieden:
 • coaching op de werkvloer, een helpende hand, je staat nooit alleen. Je kunt ook rekenen op extra ondersteuning in je groep van een collega in de functie van klassen- of onderwijsassistent;
 • een baan met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren;
 • een islamitisch geïnspireerde omgeving waarin ook ruimte is voor jouw persoonlijke groei;
 • een gemotiveerd, bevlogen team met oog voor elkaar;
 • inzet op de professionele ontwikkeling van het team door het aanbod van relevante nascholing dat gericht is om de kansen van onze leerlingen verder te vergroten;
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden als aanvulling op de collectieve arbeidsovereenkomst primair onderwijs (CAO-PO);
 • een tijdelijke arbeidsmarkttoelage is op deze school van toepassing.
Wij zoeken iemand die:
 • bevlogen is om met het jonge kind spelend te leren en lerend te spelen in een grootstedelijke context; 
 • nieuwsgierig is en blij wordt van de belevingswereld van onze jongste leerlingen
 • geborgenheid en structuur biedt aan het jonge kind in een fijne sfeer; 
 • grondige theoretische kennis van islamwetenschappen en levensbeschouwing, waarbij je inzicht hebt in een bredere sociologische en ecologische context rond het jonge kind;
 • mede bij wil dragen aan de ontwikkeling van ons nieuwe curriculum levensbeschouwing en burgerschap;
 • oog en kennis heeft van de ontwikkeling van kinderen in de leeftijdsfase van 4 tot 7 jaar;
 • kennis heeft van expliciete directe instructie of bereid is om zich hier in te scholen;
 • omgevingsbewust en cultuursensitief is.
Meer informatie en reactie

Kijk voor meer informatie op www.iezo.nl. Met vragen of voor een toelichting kun je altijd contact opnemen met ons Servicebureau. Bereikbaar op telefoonnummer: 085-0520298 of via de mail: personeelszaken@iezo.nl.

Dus… ben jij die collega die islam als verrijking ervaart en plezier, pedagogisch klimaat en goed wederzijds contact met ouders belangrijk vindt? Dan zien we graag dat je solliciteert!

Dit kun je doen door hieronder te reageren met je contactgegevens en je cv met een gerichte motivatiebrief toe te voegen. 

Solliciteer nu

Sleep uw bestand(en) hier naar toe of klik hier om te uploaden U kan maximaal 2 bestanden uploaden.